Kembali Ke Laman Utama

Wednesday, February 5, 2014

Peristiwa Sejarah Bulan Rabiul Akhir


Dalam bulan febuari, kita sedang menjalani bulan islam tahun 1435 Hijriah di bulan Rabiul Akhir.Rabiul Akhir (ربيع الآخر) atau adalah merupakan bulan Islam yang ke-4. Rabiul Akhir dikenali juga dengan nama ‘Rabiul Thani’ (ربيع الثاني) yang membawa musim bunga yang kedua iaitu waktu ini tumbuhan dan tanaman telah sampai ke penghujung dan kemuncak mengeluarkan bunga. Namun ianya hanyalah sekadar nama dan tidak lagi dikaitkan dengan keadaan dan musim bunga yang sebenar.

Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada Bulan Rabiul Akhir

1. Perang Najran, pengusiran Yahudi Bani Nadzir, perang Ghabah, dan perang Ghamar.

2. Pengepungan Damsyik pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ra. yang dipimpin oleh Abu ‘Ubaidah bin Al Jarrah dan Khalid bin Al Walid radhiyallahu ‘anhum.

3. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ra. meninggal dunia. Beliau lahir pada tahun 572 dan wafat 23 Agustus 634/21 Rabiul Akhir 13 H. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632. Ia bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar dilahirkan di Mekkah dari keturunan Bani Tamim (Attamimi), suku bangsa Quraish. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Saw. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka’bah, yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nabi Muhammad Saw. juga memberinya gelar Ash-Shiddiq (artinya ‘yang berkata benar’), sehingga ia lebih dikenal dengan nama ‘”Abu Bakar ash-Shiddiq”

4. Tahun fitnah di mana Sayidina Aisyah r.a telah terheret dalam kancah peperangan di antara pasukan Khalifah Ali ibn Abi Talib (sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad ﷺ) menentang Bani Umaiyyah. Peperangan Jamal atau perang unta adalah perang yang terjadi di Basra, Iraq pada tahun 656 masehi.

5. Imam Ghazali meninggal dunia. Imam Ghazali lahir di Thus pada tahun 1058 M/450 H, dan meninggal di Thus pada tahun 1111 M/14 Rabiul Akhir 505 H. Beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat pada abad pertengahan. Ia dipanggil Abu Hamid, karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath- Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi’i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi’i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib atau Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Rabiul Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

6. Thalhah bin Ubaidillah wafat 36 H/656 M. Beliau adalah seorang sahabat Nabi berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Thalhah bin Abdullah bin Usman bin Kaab bin Said. Thalhah juga termasuk enam konsultan Muhammad dan sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Thalhah mengikuti Perang Uhud dan menderita luka parah yang luar biasa. Dia menggunakan dirinya sebagai perisai bagi Nabi Muhammad dan mengalihkan arah anak panah yang menuju ke diri Rasulullah Saw. dengan tangannya, sehingga semua jari-jarinya terputus. Ia akhirnya meninggal akibat terpanah pada Perang Jamal.

7. Zubair bin Awwam wafat 36 H/656 M. Beliau adalah putra bibi Muhammad dan salah satu sahabat Nabi. Ketika pamannya, Naufal bin Khuwailid, mengetahui Zubair telah memeluk Islam, ia sangat marah dan berusaha menyiksanya. Zubair akan dimasukkan ke dalam karung tikar dan dibakar.

8. Pada bulan ini, Allah سبحانه وتعالى telah menurunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ surah Al-Hasyar yang bermaksud pengusiran.

9. Berlakunya cubaan membunuh Nabi Muhammad ﷺ oleh kaum Yahudi Bani An Nadhir menggunakan seketul batu besar.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...