Kembali Ke Laman Utama

Tuesday, January 5, 2010

Rumah Tangga Muslim


Objektif

1. Memahamkan bahawa asas pembentukan Daulah Islamiyyah ialah bermula dengan rumah tangga Islam.
2. Menjadikan rumah tangga ahli jamaah Islam sebagai qudwah Hasanah
3. Menjelaskan bahawa proses pembentukan rumah tangga mesti dititik beratkan untuk mewujudkan rumah tangga Muslim.

Langkah-langkah membentuk rumah tangga muslim

1. Niat yang baik
2. Pemilihan bakal suami/ isteri yang baik
3. Menitik berta soal agama
4. Pergaulan yang baik antara suami isteri
5. Keluarga yang dilengkapi dengan ilmu fardu ain dan kifayah
6. Mempraktikkan konsep kepimpinan Islam
7. Isteri menumpahkan ketaatan
8. Menjaga kehormatan rumah tangga
9. Suami berhias untuk isteri dan isteri berhias untuk suaminya
10. Mewujudkan sifat kasih saying
11. Tolak ansur dan kerjasama
12. Member semangat supaya melaksanakan amanah jamaah
13. Warisilah perjuangan kepada anak-anak


Kesimpulan

Rumah tangga Islam bukan boleh dibina dalam satu saat, tetapi memakan proses yang panjang. Tapak kepada binaan iini ialah akidah dan penghayatan Islam di dalam diri suami isteri. Anggota jamaah hendaklah bersedia untuk mencanai diri untuk membentuk kelompok Negara Islam yang kecil dalam rumah tangga sebelum kita mendirikan masyarakat Islam di atas muka bumi ini.

rujukan: manhaj usrah pas peringkat taarif 2

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...