Kembali Ke Laman Utama

Tuesday, December 22, 2009

Kaum Nabi Nuh Berbohong di Akhirat


Setelah malaikat Jibril menjelaskan kepada Tuhan bahawa kitab-kitab Allah itu telah diserahkan kepada para Rasul, maka malaikat Jibril telah membawa Nabi Nuh As menghadap Tuhan dalam keadaan keadaan dada berdebar-debar dan darah bergemuruh serta tubuh yang menggeletar.

Tuhan bertanya kepada Nabi Nuh As: “Wahai Nuh, Jibril mengatakan bahawa kitab-kitab yang disalin dari Luh Mahfuz telah diserahkan kepada Nabi-nabi dan Rasul. Benarkah engkau ini seorang Rasul?”Maka jawab Nuh: Benar wahai Tuhan, saya diberikan tugas dan perintah berasaskan kitab-Mu.”Tuhan bertanya lagi: “Apakah yang kamu lakukan setelah menerima perintah-Ku itu?” Jawab Nabi Nuh As sebagaimana yang diterangkan dalam Surah Nuh ayat 5 yang bermaksud: “Nuh berkata: Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Telah menyeru kaumku malam dan siang, Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).”

Kemudian kaum Nabi Nuh pula dikerahkan menghadap Allah taala, lalu mereka ditanya: “Wahai umat, ini dia saudaramu Nabi Nuh As yang mengatakan bahawa dia telah menyampaikan semua ajaran-Ku kepada kamu, arahan yang Aku suruh sampaikan.” Tiba-tiba umat Nabi Nuh menjawab: “Wahai Tuhan, dia berdusta.”

Mendengar jawapan kaum Nabi Nuh itu, Tuhan bertanya lagi kepada Nabi Nuh As: “Adakah kamu ada saksi untuk menegakkan dakwaan bahawa kamu telah menyampaikan segala ajaran-Ku kepada umatmu?” Jawab Nabi Nuh As: “Sesungghnya saksiku adalah Nabi Muhammad Saw dan umatnya.” Lalu umat Nabi Nuh bertanya kepada Tuhan: “Bagaimanakah Nuh mendakwa bahawa Muhammad dan umatnya menjadi saksi kepadanya, sedangkan ketika itu Muhammad dan umatnya belum wujud lagi?

Allah taala membawa Nabi Muhammad Saw kehadapan umat Nabi Nuh As dan ditanya: “Ya Muhammad, sesungguhnya Nuh berkata bahawa engkau adalah saksi kepada kerasulannya?” Jawab Nabi Muhammad Saw: “Benar saya menjadi saksi kepada Nuh berdasarkan ayat-ayat-Mu dalam Al-Quran.” Kemudian Nabi Muhammad Saw membaca ayat al-Quran:


1. Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
2. Nuh berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya Aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
3. (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
4. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu[1516] sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila Telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu Mengetahui".
5. Nuh berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Telah menyeru kaumku malam dan siang,
6. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
7. Dan Sesungguhnya setiap kali Aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
8. Kemudian Sesungguhnya Aku Telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan[1517],

[1516] Maksudnya: memanjangkan umurmu.
[1517] Dakwah Ini dilakukan setelah da'wah dengan cara diam-diam tidak berhasil.
(NUH:1-8)

Ayat daripada surah Nuh yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Saw ini menjelaskan bahawa Nabi Nuh As telah menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul dengan sepenuh tenaga, siang dan malam, secara terang-terangan dan secara rahsia.

Namun segala usaha Nabi Nuh As itu tidak menghasilkan kejayaan, bukan sahaja umatnya menolak seruan, malah anaknya sendiri telah mengingkari seruan tauhid yang disampaikan oleh ayahnya sendiri.

Hingga akhirnya umat Nabi Nuh As telah dimusnahkan oleh Allah SWT dengan banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan dan juga kemuncak gunung. Yang selamat hanya beberapa orang pengikut Nabi Nuh As yang setia yang berada di dalam bahtera.

Setelah Nabi Muhammad Saw memberikan keterangan atas segala kata-kata Nabi Nuh As yang terdapat di dalam al-Quran, maka Allah taala berfirman kepada Nabi Nuh As: “Maka wajiblah atas kamu(Nuh) berada dipihak yang benar. Dan wajiblah siksa neraka itu ke atas orang-orang yang kafir.”

Segala soal jawab yang dikemukakan oleh Allah terhadap Jibril, Nabi Nuh As dan Nabi Muhammad Saw merupakan suatu ketentuan Allah taala di Akhirat yang menunjukkan ketelitian mahkamah-Nya atau mahkamah Akhirat. Seluruh makhluk akan disoal, termasuk para malaikat dan juga Rasul.

Segala balasan yang akan diterima oleh manusia, sama ada balasan baik atau sebaliknya adalah melalui proses yang cukup teliti dan sempurna.hasilnya ialah setiap manusia akan mendapat layanan yang seadil-adilnya dan hukuman atau ganjaran yang diterima adalah setimpal dengan apa-apa yang telah dilakukan.

Oleh: Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat, Nota Kepada Diri, 71 Nasihat Agama Dan Akhlak

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...