Kembali Ke Laman Utama

Monday, July 7, 2014

Zakat Kepada Orang Yang Tidak Berhak

ولا تحل الصدقة لغني ولاذي مرة سوي 
"Tidak halal diberikan zakat kepada orang kaya, orang yang mempunyai keupayaan (tenaga) dan orang yang bertubuh badan sihat dan tidak cacat."
-Riwayat Abu Daud & at Tirmizi daripada Hadis 'Amar Ibnu al-'As.-

1. Perlukah memberitahu penerima tentang pemberian itu adalah zakat kepada fakir/miskin?

Jawapan: Seseorang yang akan menyerahkan pemberiannya kepada orang yang disangkanya adalah fakir/miskin atau orang yang pada pandangan zahirnya memerlukan zakat, maka dia tidak perlu memberitahunya bahawa itu adalah pemberian zakat.

2.Bagaimana jika saya tersilap memberi zakat kepada orang kaya atau kepada orang yang tidak berhak?

Jawapan: Hukum pemberian zakat adalah tidak sah jika telah memberinya setelah jelas terbukti apa yang dimaksudkan. Menurut pandangan ulama Mazhab Hanbali, Syafie dan pendapat yang rajih di kalangan ulama Mazhab Hanbali, ia hendaklah diambil kembali daripada penerimanya lantaran penerimanya bukanlah orang yang berhak menerimanya. Jumhur ulama mengatakan tidak sah melainkan oleh imam (amil).

Manakala Ulama mazhab Hanafi membuat pengecualian, yakni jika zakat diberi kepada orang kaya atas sangkaannya ia miskin, maka ianya tetap sah. Ini kerana ia telah berijtihad mengikut sedaya upaya mengenalpastinya. Yang dituntut kepadanya ialah ‘mencari’ dan tidak lebih dari itu. Jika ia memberikan zakat tanpa berusaha ‘mencari’nya maka ianya tidak sah, sebab ia telah tersalah menjalankan tanggungjawabnya.

Rujukan: Fiqh Perundangan Islam Jilid ii, M/S:965-966 Oleh Dr. Wahbah Az Zuhaily

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...