Kembali Ke Laman Utama

Sunday, January 5, 2014

Adab-adab Mengeluarkan Zakat (Ibnu Jaziy)

Ibnu Jaziy ada menyebut beberapa perkara yang sangat penting kepada setiap jiwa Muslim yang melaksanakan tuntutan berzakat. Antaranya disebutkan;

1) Jangan sekali-kali membatalkan zakat dengan mengungkit-ungkit, kerana ia akan merosakkan pahala amalan. Sebagaimana firman Allah swt (Al Baqarah:264)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)…”

2) Tidak mengambil kembali zakat yang dikeluarkan.

3) Jangan mengumpul pemilik zakat ditempat pemberian itu, tetapi hendaklah dibawa zakat ke tempat mereka.

4) Hendaklah dikeluarkan zakat dengan penuh keikhlasan hati.

5) Hendaklah dikeluarkan zakat itu daripada hasil atau harta yang terbaik dan yang paling disayangi oleh pengeluarnya. Manakala bagi amil pula, hendaklah ia mengambil harta zakat daripada harta yang sederhana.

6) Hendaklah dikeluarkan zakat dengan cara menyembunyikan ia daripada pandangan manusia bagi mengelakkan perasaan riya’ menurut pandangan ulama mazhab Hanafi. Jika untuk dijadikan teladan dan ikutan kepada orang lain supaya melaksanakannya, maka tidak mengapa. Ulama’ mazhab Syafie dan Hanbali menggalakkan ia dilaksana secara terbuka selain ia juga terhindar daripada fitnah (buruk sangka) terhadapnya.

7) Hendaklah diwakilkan kepada orang lain untuk mengeluarkannya bagi mengelakkan diri dipuji.

8) Hendaklah orang yang mengeluarkan zakat itu berdoa dan didoakan pula oleh amil.
Doa oleh pengeluar zakat.

"Ya Allah jadikanlah ia untung, dan jangan jadikan ia rugi."
Doa oleh Amil Zakat.

"Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada apa yang kamu berikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada harta kamu yang ada pada kamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan harta kamu suci bagi kamu."

9) Hendaklah dipilih orang yang hendak diberikan zakat kepadanya iaitu dipilih orang yang bertaqwa, berilmu, orang (penerima) yang menyembunyikan kefakiran dan yang mempunyai talian persaudaraan (kekeluargaan) kerana memberi zakat kepada mereka ertinya membantu mereka mentaati Allah swt, membantu memperolehi ilmu dan membantu mengurangi kemiskinan atau penderitaan. Hasilnya turut dikurniakan pahala dan juga menghubungkan talian silaturrahim.

10) Hendaklah bersegera dalam menunaikan zakat kerana menjunjung perintah Allah swt atas kesedaran yang ia wajib dikeluarkan dengan kadar segera. Jika dilambatkan atas alasan hendak mencari orang yang berhak menerimanya seperti mencari keluarga atau orang yang paling berhajat kepadanya. Menurut pendapat mazhab Hanbali, jika tidak terlalu lewat pemberiannya, maka ia adalah harus. Malah harus juga diberi secara sedikit demi sedikit secara berterusan umpamanya secara bulanan.

11) Sunat memberikan zakat kepada asnaf fakir dan miskin menurut kadar yang cukup sehingga dia tidak perlu meminta-minta apa yang diperlukannya pada hari itu bagi diri dan keperluannya, menurut daripada pendapat ulama’ Hanafi.


12) Tidak perlu diberitahu kepada fakir tentang yang diberikan zakat kepadanya itu merupakan pemberian zakat.

Rujukan: Fiqhul Islam, wa 'Adillatuhu,Fasal 1: Zakat: Dr. Wahbah Az-Zuhaily,m/s 981-984.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...