Kembali Ke Laman Utama

Thursday, February 7, 2013

Zakat Wang Simpanan (Negeri Terengganu)

 
Syarat
-Cukup Haul (tempoh setahun)
-Melepasi paras nisab (Aras minimum kelayakan zakat) 

Nisab ditentukan bersandarkan 85g emas komoditi (bukan harga pasaran kedai)


Zakat wang simpanan merupakan zakat yang di kenakan ke atas wang yang di simpan sama ada dalam bentuk wang kertas, syiling atau yang setaraf dengan emas dan perak di mana ia memberi kuasa beli kepada pemiliknya. Zakat wang simpanan merangkumi simpanan di dalam akaun simpanan, simpanan tetap, simpanan semasa serta lain-lain bentuk simpanan.

Nisab wang simpanan adalah senilai 85 gram emas dan di kira setelah cukup setahun (tahun masihi)mengikut kiraan tertentu. Kadar kiraan zakat adalah 2.5%.

Orang Islam yang mempunyai simpanan wang simpanan di mana-mana tempat/institusi kewangan yang melebihi nisab dan mencukupi satu tahun simpanan. 

Kaedah pengiraan:

- Bagi simpanan tetap setelah cukup haul simpanan iaitu 354 hari dan / atau mencukupi nisab (andaian nisab semasa RM 14057.66)    wajib dikeluarkan zakat
- Bagi simpanan biasa pula, ia adalah berdasarkan jumlah baki terendah bagi semua akaun simpanan dalam tempoh satu tahun. Ia juga hendaklah diketahui tempoh haulnya iaitu bilakah bermula dan berakhirnya haul bagi simpanan tersebut.

Misalnya:
(Baki terendah bagi tahun 2013 adalah RM 15,000.00) = RM 15,000.00 * 2.5 % = RM 375.00
(Zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM 375.00)
- Sekiranya ada pertambahan yang cukup setahun tempohnya, maka WAJIB dikeluarkan zakat.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...