Kembali Ke Laman Utama

Sunday, September 18, 2011

Agihan Zakat Dalam Negeri Terengganu

1.       Faqir

-Agihan saran bulanan kepada faqir
-Agihan pelajaran kepada faqir
-Agihan Hari Raya kepada faqir
-Agihan membina dan membaiki tempat kediaman kepada faqir
-Agihan berdikari kepada faqir
-Agihan terus kepada faqir melalui pengeluar
-Agihan rawatan kepada pesakit faqir
-Agihan/latihan kepada faqir
-Agihan serta merta kepada faqir/pelbagai

2.       Miskin

-Agihan saran bulanan kepada miskin
-Agihan pelajaran kepada miskin
-Agihan hari raya kepada miskin
-Agihan membina dan membaiki tempat kediaman kepada miskin
-Agihan berdikari kepada miskin
-Agihan terus kepada miskin melalui pengeluar
-Agihan rawatan kepada pesakit miskin
-Agihan/latihan kepada miskin
-Agihan serta merta kepada miskin/pelbagai

3.       Amil

-Agihan kepada amil
-penyerahan hasil daripada orang perseorangan ke Jabatan dibahagikan kepada 8/8 bahagian

4.       Riqab

-Agihan kepada pejuang-pejuang Islam
-Kontigensi/Pelbagai

5.       Al-Gharimin

-Agihan kepada orang yang berhutang
-Kontigensi/Pelbagai

6.       Ibnu Sabil

-Agihan kepada pengembara dalam Malaysia
-Agihan kepada pengembara luar Malaysia
-Pelbagai termasuk orang yang terkandas dalam perjalanan

7.       Fisabilillah

-Agihan pelajaran dalam negeri
-Agihan pelajaran luar negeri
-Agihan tambang kepada para pelajar yang berjaya menyambung pelajaran ke luar negeri
-Agihan tambang kepada para pelajar yang berjaya menyambung pelajaran dalam negeri
- Agihan tambang kepada para pelajar untuk pulang kerana kecemasan (kematian ibu/bapa)
-Agihan kepada masjid dan surau
-Agihan kerana menganjurkan projek kebajikan
-Agihan kepada Rumah Kebajikan Anak Yatim Negeri Terengganu
-Agihan kepada pelajar Sekolah Agama Rakyat/Pondok
-Majalah & kitab agama/ percetakan khutbah dan risalah dan lain-lain
-Imbuhan guru yang mengajar kelas saudara kita
-Kontigensi/Pelbagai

8.       Muallaf

-Agihan berdikari kepada saudara kita
-Saguhati wang tunai kepada saudara kita
-Cenderamata, buku agama, pakaian dan kelengkapan kepada saudara kita
-Imbuhan menghadiri saudara kelas kita
-Pusat pendidikan dan latihan saudara kita
-Agihan pelajaran (anak saudara kita yang maju dalam pelajaran dan saudara baru yang belajar)
-Sumbangan kepada Badan/Pertubuhan Kebajikan yang mengendalikan saudara kita
-Agihan kecemasan/Kemalangan
-Agihan am (berkhatan/bantuan perkahwinan dan lain-lain)
-Agihan membina/membaiki tempat kediaman
-Agihan Hari Raya kepada saudara kita
-Kontigensi/Pelbagai

Sumber: Pamplet Keluaran Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu (MAIDAM) Terengganu, 2011.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...