Kembali Ke Laman Utama

Monday, August 15, 2011

Keutamaan Perancangan dan Pengkajian Strategik Bagi Urusan-Urusan Dunia.

Apabila kita semua telah sependapat mengenai kepentingan persediaan ilmu sebelum amal dalam perkara-perkara agama, maka ia turut ditegaskan bahawasanya penting perkara yang serupa dalam urusan dunia.

Dewasa ini kita hidup dalam satu zaman di mana segala program mesti diasaskan kepada hasil ilmu pengetahuan. Hari ini orang tidak mahu lagi menerima cadangan-cadangan yang secara melulu dan tidak di dahului dengan kajian ilmiah. Sebab itulah, setiap cadangan yang yang secara temurun menjadi lontaran perlaksanaan, mestilah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian yang secukupnya agar keberkesanan menjadi jelas dan meyakinkan mereka yang melaksanakannya.

Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi telahpun menerangkan perkara ini di dalam buku-bukunya terdahulu bahawa penelitian, perancangan dan pengkajian strategik bagi setiap program sebelum ianya dilaksanakan adalah merupakan anjuran dan ajaran Islam yang sangat penting. Perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw pertama kali pada dengan cara menghitung dan mengira bilangan kaum Muslimin yang telah memeluk agama Islam pada awal hijrah Baginda saw dengan para sahabatnya ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Penggunaan perancangan dan pengkajian strategik yang sangat rapi dapat kita temui di dalam perjalanan dakwah Baginda Nabi Muhammad saw sepanjang sejarah hidupnya.[i]

Orang yang paling layak dan utama meletakkan perancangan dan melakukan pengkajian strategik untuk setiap program yang akan dilakukannya adalah mereka yang bergiat cergas dalam pertubuhan-pertubuhan pergerakan Islam. Mereka tidak boleh melakukan kerja-kerja secara semulajadi dan sembarangan tanpa melalui proses perancangan, pengkajian dan penyelidikan terlebih dahulu. Pengalaman-pengalaman dihari lepas mesti dijadikan pengajaran; keadaan dan situasi hari ini mesti diambil kira dan dijadikan bahan pertimbangan. Kejayaan-kejayaan yang telah diraih dijadikan pedoman dan kegagalan-kegagalan pula dijadikan peringatan dan pengajaran. Kemudian manakah kadar yang lebih besar daripada keduanya, kejayaan atau pun kegagalan dan mengapa itu berlaku? Mereka juga mesti arif benar mengenai sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, sama ada kekuatan mental spiritual ataupun fizikal; kekuatan yang nampak dan yang tersembunyi dan sudahkah seluruh kekuatan tersebut siap dipergunakan atau belum. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui titik-titik kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri mereka dan juga kelemahan-kelemahan di pihak lawan.

Siapakah musuh dan lawan sebenarnya? Siapakah musuh tradisi yang terus melancarkan serangan? Dan siapakah musuh yang hanya tampil ke depan sekali sekala sahaja? Manakah pihak yang mungkin untuk didekati dan diajak berdailog untuk mencari titik persefahaman dan yang sebaliknya? Demikianlah seterusnya.

Para pejuang Islam patut mengetahui dengan pasti jawapan-jawapan bagi semua pertanyaan di atas. Mereka tidak seharusnya memandang seluruh pihak lawan secara sama rata. Perkara-perkara tersebut tidak akan dapat diketahui dengan pasti, melainkan melalui satu proses penelitian dan pengkajian yang teliti dan saksama mengikut methodologi ilmiah yang dilakukan secara objektif dan murni, tanpa disertai dengan perasaan antipasti, apriori dengan pendapat sendiri ataupun pengaruh lingkungan, persekitaran, keadaan semasa dan egoisme diri.

Sumber: Prof. Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi,Buku Fiqhul Awlawiyyat: Fiqh Keutamaan (Keutamaan Tugas-Tugas Kaum Muslimin) Satu Kajian Baru Dari Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, m/s: 80-81.


[i] Untuk kajian lanjut sila rujuk Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, al-Rasul wa al-Ilm (Rasul dan Ilmu), terbitan Yayasan al-Risalah, Beirut dan Pustaka Dar Al-Sahwah, Kaherah.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...