Kembali Ke Laman Utama

Thursday, November 26, 2009

manakah yang lebih utama?

assalamualaikum... dipetik daripada buku karangan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, Fiqhul Awlawiyyat, mudahan sedikit sebanyak membuka minda kita.

Ketika berlaku kerosakan akhlak: Manakah yang lebih utama bagi kita, bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah (mengasingkan diri).?


Perkara yang pernah menjadi tajuk penting dalam perbincangan ulama kita terdahulu adalah: apabila berlaku kerosakan akhlak, banyak fitnah dan maksiat bermaharajalela, manakah yang lebih baik bagi seorang Muslim, bercampur dengan masyarakat sambil berusaha untuk memperbaiki mereka atau beruzlah dan mengasingkan diri demi untuk menyelamatkan diri sendiri?

Kaum sufi berpendapat: dalam keadaan seperti ini, mereka mengambil pilihan kedua, sedangkan kalangan ulama rabbani mujahidin (yang mengikut petunjuk Rabb) mengambil pilihan pertama. Mereka lebih memilih cara hidup para nabi dan rasul Allah taala, yang diutus untuk hidup bercampur dengan masyarakat dengan tujuan untuk merubah keadaan mereka dengan usaha gigih dan penuh kesabaran. Abdullah bin Umar (r.a) meriwayatkan dari Baginda Rasulullah saw bersabda, mafhumnya:

“Seorang Mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar menghadapi gangguan dan kerenah mereka adalah lebih baik, daripada yang tidak bercampur dengan mereka dan tidak bersabar dengan gangguan dan kerenah mereka.”

Perkara ini telah dibentangkan secara panjang lebar oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (r.h) didalam kitabnya yang terkenal : Ihya Ulum al-Din.

Diantara tajuk penting yang menjadi perbincangan ulama kita terdahulu ialah : manakah yang lebih utama bagi seorang Muslim, memiliki harta kekayaan dunia dan menikmatinya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara’ atau meninggalkannya dengan bersikap zuhud dan tidak ambil peduli dengan urusan harta benda!.?

Golongan sufi lebih mengutamakan pilihan yang kedua, sementara para ulama yang muktabar lebih mengutamakan pilihan pertama yang telah menjadi cara hidup para nabi dan rasul Allah taala, seumpama Nabi Yusuf (a.s), Nabi Daud (a.s), dan Nabi Sulaiman (a.s) serta menjadi cara hidup para sahabat-sahabat NabiMuhammad saw yang agung, seperti Abu Bakar as-Siddiq (r.a), Uthman bin Affan (r.a), Saad ibnu Abi Waqqas (r.a) dan selainnya.

Sheikh Allamah Abu al-Fajr Ibn al-Jawzi (r.h) yang wafat pada tahun 597H, membantah pandangan kaum sufi yang mencela harta secara keseluruhan, menganggapnya sebagai perkara buruk dan menyesatkan, mencela orang-orang yang kaya meskipun ianya didapati melalui cara yang halal. Bantahan Baginda yang dituangkan didalam kitabnya yang terkenal: Talbis al-Iblis (Bisikan Sesat Iblis) disokong dengan dalil-dalil yang kuat daripada al-Quranul Karim, Sunnah Nabi Muhammad saw, perlakuan para sahabat Nabi dan kaedah-kaedah syariat Islam.

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...