Kembali Ke Laman Utama

Thursday, October 15, 2009

Istikharah (Mohon Pilihan) Dan Bermesyuarat


Allah Ta'ala berfirman:

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka - yakni dengan para sahabat - dalam sesuatu
perkara." (ali-lmran: 159)

Allah Ta'ala berfirman pula:

"Dan perkara mereka itu dimesyuaratkan antara mereka, yakni mereka itu sama
bermesyuarat dalam perkara tersebut." (as-Syura: 38)

Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita cara melakukan solat istikharah - yakni mohon pilihan daripada Allah, mana yang terbaik antara dua perkara atau beberapa perkara - dalam pelbagai urusan, sebagaimana Nabi s.a.w. mengajarkan surah dari al-Quran. Nabi s.a.w. bersabda:

"Jikalau seseorang dari kamu semua berkehendak kepada sesuatu perkara, maka hendaklah bersembahyang dua rakaat yang tidak termasuk solat fardhu, kemudian ucapkanlah -:

“Ya Allah, saya mohon pilihan kepadaMu dengan ilmuMu dan saya mohon ditakdirkan - untuk mendapatkan yang terbaik antara .........(dua atau beberapa perkara) - dengan kekuasaanMu, juga saya mohon kepadaMu akan keutamaanMu yang agung, kerana sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa sedang saya tidak kuasa apa-apa, juga Engkau adalah Maha Mengetahui sedang saya tidak mengetahui dan Engkau adalah Maha Mengetahui segala sesuatu yang ghaib.”

Ya Allah, jikalau Engkau mengetahui bahwa perkara ini memang baik untuk agamaku,
kehidupanku dan akibat perkaraku - atau Nabi s.a.w. juga bersabda: baik untuk urusanku
sekarang dan urusanku di kemudian hari, maka takdirkanlah itu untukku dan permudahkanlah mendapatkannya padaku, selanjutnya berilah keberkahan padaku dalam urusan itu. Tetapi jikalau Engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah buruk untuk agamaku, kehidupanku dan akibat perkaraku - atau Nabi s.a.w. juga bersabda: baik untuk urusanku sekarang dan urusanku di kemudian hari, maka belokkanlah itu dari diriku dan belokkanlah aku daripadanya, lalu takdirkanlah mana-mana yang baik untukku di mana saja adanya kebaikan itu dan seterusnya berikanlah keridhaan padaku dengan melakukan yang baik tadi."

Nabi s.a.w. bersabda: "Dan orang yang melakukan istikharah itu supaya menyebutkan apa yang menjadi hajat keperluannya." (Riwayat Bukhari)

dipetik dan edit daripada buku Riyadhus Solihin karaya imam Nawawi

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...