Kembali Ke Laman Utama

Thursday, October 22, 2015

Zakat Melalaui YAPEIM?Soalan Umum.

1. Saya tiap bulan memang saya niat dah potongan Yapiem tu saya niat sebagai bayaran zakat.

Jawapan

Yapeim adalah singkatan kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Melalui beberapa skim kemudahan yang telah diperkenalkan, individu dan badan korporat, mereka akan menyumbang sebagai dana kebajikan amal jariah. Manakala urusan pungutan/agihan zakat diurus oleh pihak Majlis Agama Islam  Negeri, selaras dengan bidang kuasa termaktub di dalam enakmen. Segala aktiviti YAPEIM secara menyeluruh bukan melibatkan secara khusus untuk asnaf tetapi sasarannya adalah umum. Maka wang sumbangan yang diniatkan zakat tidaklah menjadi zakat apabila penggunaannya bukan didasarkan kepada penerima asnaf zakat. Di Malaysia, adalah salah mana-mana agensi memungut zakat tanpa kebenaran oleh Majlis Agama Islam Negeri.

Zakat berbeza dengan derma,sadaqah sunat,waqaf,hadiah dan sebagainya. Maka dengan sebab itu potongan derma amal jariah tidak termasuk dalam potongan kiraan zakat yang dikira. Definisi asnaf tidak wajar dikembalikan kepada luar daripada kumpulan yang berhak menerimanya. Pemberian berkenaan bukan dikira sebagai zakat.

Tidak salah untuk menyumbang / beramal jariah, dalam masa yang sama selesaikan yang wajib. Umpama solat sunat dibuat, jangan ditinggal solat fardhu. Namun perlu ingat, zakat hanya menjadi kewajipan bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya sahaja.

Di sini saya kepilkan surat pertanyaan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) kepada pihak Yapiem.
#indahnya hidup bersyariat

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...