Kembali Ke Laman Utama

Monday, March 11, 2013

Dua Budak Hamba Di Tuduh Mencuri


Ketelitian Perlaksanaan Syariah Islam Dalam Menjaga Maqasid Syariah 

 Semasa pemerintahan Khalifah Umar ra , terjadi satu peristiwa di mana 2 orang budak hamba yang masih muda lagi, telah dituduh mencuri seekor unta milik salah seorang daripada suku Muzaynah yang bernama Hazani. Setelah dihadapkan kepada Khalifah Umar ra, kedua-duanya yang berada dalam keadaan pucat dan kurus ditanya oleh Khalifah.

“Siapa tuan kamu?”

Hatib bin Abi Balta’ah” Jawab kedua-dua budak itu.

“Bawakan Hatib ke mari!” Perintah Khalifah

Setelah sampainya Hatib bin Abi Balta’ah, Khalifah pun bertanya: “Betulkah kamu majikan mereka ini?”

“Benar wahai Amirul Mukminin.” Jawab Hatib.

“Hampir saja saya tersalah menghukum mereka.” Kata Khalifah Umar ra. “Nasib baiklah, apabila saya ketahui bahawa kamulah yang menyebabkan mereka dalam keadaan kelaparan, dengan itu hukuman itu haruslah diletakkan ke atas diri kamu!” sambung Khalifah Umar.

Setelah itu Khalifah bertanya kepada pemilik unta tersebut: “Hai Hazani, berapakah anggaran harta untamu itu?”

“Empat ratus.” Jawab Hazani.

“Nah, kamu haruslah membayar kepadanya lapan ratus.” Perintah Khalifah kepada Hatib. “Selepas itu barulah kamu boleh bersurai.”
Kepada hamba-hamba budak tadi beliau berkata, “Pergilah kalian berdua dan pastikan kalian tidak mengulanginya lagi.”

Dalam hal seumpama ini, Khalifah selalu berkata, “Pengakuan seseorang terhadap dirinya, tidaklah dapat diterima apabila sewaktu melakukannya itu dia di dalam keadaan lapar, dalam keadaan darurat atau di dalam tahanan.”

Haji Husseiny Bin Zamburi; Sejarah Hidup Khalifah Umar Al Khattab RA

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...