Kembali Ke Laman Utama

Friday, February 10, 2012

Usul AlFahmu: Prinsip Pertama

Mukaddimah Prinsip Pertama

Kesyumulan Islam merangkumi seluruh bidan g kehidupan bagi menangkis tohmahan golongan sekular, termasuklah
1.       Negara dan tanah air  atau kerajaan dan umat
2.       Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan
3.       Kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman
4.       Material dan kekayaan atau hasil usaha dan kecukupan
5.       Jihad dan dakwah, atau tentera dan fikrah
6.       Sepertimana ia adalah akidah yang benar dan ibadat yang sahih, sama sahaja tanpa ada perbezaan.

A) Islam adalah negara dan tanah air, atau kerajaan dan umat.
i) Islam adalah negara dan tanah air
a) Negara dalam erti kata politik: Masyarakat yang tersusun, tunduk kepada pemerintahan yang mempunyai ketuanan, ikatan kesetiaan antara individu terhadap negara dan undang-undangnya.
Islam adalah daulah yang binaannya saling melengkapi,menunaikan hak kewajipannya sepertimana diamalkan dalam kehidupan Nabi saw dan para sahabat serta tabien r.anhum,dan juga dipraktikkan pada jangka masa yang sangat panjang dalam sejarah. (sistem khilafah)
b) Tanah air yang didiami individu, serta terdapat individu yang mengucapkan syahadah.

2. Islam adalah Kerajaan dan Umat.
-Kerajaan adalah sistem pentadbiran daulah mengendalikan urusan pentadbiran menggunakan undang-undang digubal pemerintah dalam daulah, merangkumi Kuasa Perundangan, Kuasa Eksekutif dan Kuasa Kehakiman.
-Umat bukan sekadar ertikata himpunan kebudayaan berdasarkan asal usul dan sejarah  semata-mata, bahkan kesyumulan Islam meletakkan umat berasal dari jiwa asal bernama Nabi Adam as.

B. Islam adalah akhlak dan Kekuatan atau Rahmah dan Keadilan.
1. Islam adalah akhlak dan Kekuatan
-Akhlak Islam adalah sesuatu yang tetap serta tidak berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.
-Akhlak Rasulullah merupakan teladan kepada seluruh umat Islam., termasuk kebertanggungjawapan, sikap adil dan ehsan, serta mencegah perkara keji dan kemungkaran.
-Kekuatan merangkumi kekuatan hati,kekuatan jiwa selain maksud material.
2. Islam adalah rahmah dan keadilan.
-Mengajak pengikutnya berkasihan belas iaitulah berlemah lembut,mempermudahkan dan melakukan ihsan terhadap yang berhak.
-melaksanakan keadilan mutlak dan yang disyariatkan.

C. Islam adalah kebudayaan dan undang-undang atau Ilmu dan Kehakiman
-Ia merupakan prinsip-prinsip, peraturan-peraturan-peraturan dan sistem yang disyariatkan bagi membimbing akhlak masyarakat.
-Himpunan ilmu saling berkait, dengan kehidupan sendiri. Penyelidikan,kajian,serta mendalami segenap ilmu dan pengetahuan.
- Ilmu sebagai wasilah untuk mengambil faedah dalam kehidupan.
-2 jenis kehakiman iaitu kehakiman Tuhan dan kehakiman manusia.  Setiap kehakiman manusia didasari oleh ilmu.

D. Islam adalah Material (Madah) dan Kekayaan/ Hasil Usaha dan Kecukupan
-Perkara-perkara(madah) bagi undang2 ialah ayat2(nas2) yang mengandungi hukum hakam.
-Perkara-perkara material ialah ia bukan bercirikan maknawi semata-mata tetapi juga lahiriyah.
-Islam adalah kekayaan yang dapat memenuhi keperluan individu dan masyarakat sama ada material, maknawi,jasmani,spiritual dan mental.
-Tuduhan kononnya agama menggesa berzuhud dan menjauhi keseronokan hidup boleh melampaui ke tahap tuduhan yang tidak ditunjangi dalil yang kuat.
-Islam adalah hasil usaha yang menyuruh insan bekerja dan berusaha, tanpa bergantung kepada orang lain.

E. Islam adalah Jihad dan Dakwah, atau Tentera dan Fikrah.
Jihad adalah mujahadah menggunakan tenaga yang maksimum mempertahankan diri daripada musuh. 3 jenis mujahadah iaitu:
i)                    Mujahadah menghadapi musuh yang zahir
ii)                   Mujahadah menghadapi musuh yang tersembunyi(syaitan)
iii)                 Mujahadah jiwa dan nafsu

3 jenis mujahadah ini berterusan sehingga kiamat dan apabila Muslimin pasif,tidak berjihad dengan ketiga-tiga bidang tersebut,mereka telah berdosa dan menderhakai Allah.
Ia juga menugaskan agar Muslimin dan Muslimat berdakwah kepada Allah selagi mana ia mempunyai bukti dan keterangan yang jelas terhadap apa yang diseru.
Termasuk aspek berjihad menentang musuh adalah menyebarkan dakwah kepada orang yang ingin menerimanya, kerana maslahat mereka dan kemudaratan mereka bermakna kemudaratan kaum Muslimin juga.
Dari sudut ketenteraan pula, ia bukanlah suatu kewajipan keatas setiap individu melainkan dalam keadaan darurah, semata-mata untuk mengangkat kalimah Allah sebagai kalimah tertinggi,sambil ganjaran pahalanya dihitung oleh Allah swt.
Sesuatu fikrah pula didasari oleh Tauhid,mentauhidkan Allah dari segi uluhiyyah dan rububiyyah. Menyampaikan fikrah ini wajib kepada manusia pada setiap zaman dan tempat melalui dakwah,amal,strategi dan jihad kearah matlamat mengabdikan diri kepada Allah taala.

E. Islam adalah Akidah Yang Sebenar dan Ibadat yang Sahih Tanpa Ada Bezanya.
Islam adalah akidah sebagaimana yang terangkum dalam rukun iman, dengan mempraktikkan keadilan dan ehsan, mempraktikkan amar makruf dan nahi mungkar, mempraktik jihad dijalan Allah serta berpegang teguh dengan method dan sistem Islam dalam kehidupan,
Mempraktiikan Ibadah yang sahih adalah berasakan kepada apa yang disyariatkan oleh Allah swt selari dengan apa yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad saw.

Sumber Rujukan: Syarah Usul 20 (Al-Imam Hassan AlBanna) Rukun Faham

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...