Kembali Ke Laman Utama

Thursday, April 1, 2010

Bagaimana Sultan Muhammad Mendidik AnaknyaTidak ada sebaik-baik penyaksian kepada tahap keimanan dan ketaqwaan “sebaik-baik ketua” yang menerima pujian dari Rasulullah ini, melainkan dokumentasi sejarah yang merakamkan tulisan wasiatnya kepada anak-anaknya. Sultan Muhammad sangat memahami bahawa nasib Usmaniah dan jatuh bangun pengaruh kota pentadbirannya, Istanbul yang telah beliau asaskan sangat bergantung kepada kualiti generasi pelapis yang beliau tinggalkan. Sejarah dunia telah membuktikan betapa ramai kepimpinan yang hebat dilahirkan namun segalanya musnah apabila generasi pelapis dan pengganti yang mewarisi sangat lemah dan goyah.

Inilah wasiat Sultan Muhammad Al-Fateh kepada anaknya saat menjelang kematiannya. Ia diambil dari kitab karangan “Khilafah Turki Usmaniah” karangan Dr. Muhammad Ali As-Sollabi. Wasiat ini melukiskan gambaran jernih tentang sikap dan akhlaknya, asas-asas kepemimpinannya, nilai-nilai dan prinsip hidupnya yang dia yakini serta keinginannya agar para penggantinya mengikuti apa yang dia yakini. Dia berwasiat :

“Tak lama lagi aku akan mengadap Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun aku sama sekali tidak merasa menyesal, sebab aku meninggalkan pengganti seperti kamu. Maka jadilah engkau seorang yang adil, soleh dan pengasih. Bentangkan perlindunganmu terhadap seluruh rakyatmu tanpa membeza-bezakan antara mereka. Kerja kamu untuk menyebarkan agama Islam ini adalah satu kewajipan raja-raja di bumi ini. Dahulukanlah kepentingan agama lebih dari kepentingan yang lain. Janganlah kamu lemah dan lengah dalam menegakkan agama.

Janganlah kamu sekali-kali mengambil orang yang tidak peduli kepada agama sebagai pembantumu dan jangan pula kamu mengangkat orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar dan leka dalam kekejian. Hindarilah bid’ah-bid’ah yang merosakkan. Jauhi orang yang menyuruhmu melakukannya (bid’ah). Lakukan perluasan negara ini melalui jihad. Jagalah harta Baitul Mal, jangan sampai dibazirkan. Jangan sekali-kali engkau menghulurkan tanganmu pada harta rakyatmu kecuali sesuai dengan syariat Islam. Himpunlah kekuatan orang yang lemah dan fakir dan berikan penghormatanmu kepada orang yang berhak.

Oleh sebab ulama itu laksana kekuatan yang harus ada dalam negara ini, maka hormatilah mereka. Jika kamu mendengar ada seorang ulama di negara lain, ajaklah dia agar datang ke negara ini dan beri dia harta kekayaan. Hati-hatilah jangan sampai kamu tertipu dengan harta bendamu dan dengan banyaknya jumlah tenteramu. Jangan sekali-kali kamu mengusir ulama dari pintu-pintu istanamu. Janganlah kamu sekali-kali melakukan satu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebab agama merupakan tujuan kita, hidayah Allah adalah manhaj hidup kita dan dengan agama ini, kita menang.

Ambillah pengajaran ini dariku. Aku datang ke negara ini (Konstantinopel) laksana semut kecil, lalu Allah S.W.T kurniakan kepadaku nikmat yang sedemikian besar ini. Maka berjalanlah seperti apa yang telah aku lakukan. Bekerjalah kamu untuk meninggikan agama Allah S.W.T dan hormatilah ahli-ahlinya. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta negara dengan berfoya-foya dan bersenang-senang, atau kamu pergunakan lebih dari sewajarnya. Sebab itu semua merupakan penyebab utama kehancuran.”

Disediakan oleh :
Muhammad Syaari Ab. Rahman

Ketua Pembangunan Modul AL-FATEH Values I.P Minda

No comments:

Post a Comment

Baca Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...